ATR foydalanish » G'ijduvon tumani 8-DIUO`TMI Maktab.uz

ATR foydalanish


Jamoa va o'qituvchi / Xabarlar va e'lonlar 21-10-2016 | 23:34 473   

Tabiiy va aniq fanlarni o'qitishda axborot ta'lim resurslardan foydalanish samaradorligi

"Ta'lim tog'˜risidagi O'˜zbekiston respublikasi qonuni va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi maqsad va vazifalari bosqichma  bosqich ro'yobga chiqarilishida zamonaviy axborot texnologiyalari va tizimlarning roli muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi zamonaviy pedagogikada elektron qo'˜llanmalardan foydalanish asosiy masala bo'˜lib qolmoqda. Elektron darslik va ensiklopediyaning jahon ta'lim standartiga to'liq javob bera olishi tinglovchilar bilim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilari oldida yangi muammolar, ya'ni o'qitilayotgan fanning o'zlashtirish sifatini oshirish vazifasi turibdi. Bu borada tabiiy va aniq fanlarni o'qitishda ham turlicha uslublar qo'llanilmoqda. Shulardan biri zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishdir.

Zamonaviy axborot texnologiyalariga: multimediya, bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish, bir alifbodan ikkinchi bir alifboga o'tkazish, kompyuterli test nazorati, skaner texnologiyasi, internet, elektron pochta, Web  texnologiya, elektron virtual kutubxona, masofadan turib ta'lim berish, taqdim etish texnologiyasi, sun'iy tafakkur tizimlari va boshqalar kiradi.

Axborot ta'lim resurslariga yaxshi natijalarga erishish uchun quyidagi talablar qo'yilishi mumkin:

В·ta'lim resurslari aniq yo'nalishga ega bo'lishi;

В·zarur axborotni tez topish ;

В·ko'p marotabali murojaat etish va foydalanish;

В·matnni tasvirlashda multimediali texnologiyaning ko'˜rgazmalilik va yetarlilik prinsipini namoyon bo‘lishi;

В·foydalanuvchiga mos keluvchi aniq biror bo'˜lim bo'˜yicha bilimni tekshirish va bajarish imkoniyati;

В·texnologiyalarini qo'llash orqali ta'lim jarayonining samaradorligini, sifati va unumdorligini oshirish;

·ularning ma'lum ma'noda kutubxonalarni tashkil etish, umumjahon elektron o‘quv tizimiga kirish.

Axborot ta'lim resurslari kompyuterli o'˜quv uslubini qo'˜llash va fanga oid o'˜quv materiallarini har tomonlama samarali o'zlashtirishiga asoslangan o'˜quv adabiyoti bo'˜lib, tinglovchilarning mustaqil bilim olishlari uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

Kompyuter texnologiyalarining muhim yutuqlaridan biri multimedia komponentalaridan foydalanishni ta'minlovchi dasturiy vositalarning yaratilishi bo'ldi. Ayniqsa o'quv jarayonining amaliy va laboratoriya ishlarini tashkil etishda bu dasturiy vositalar alohida ahamiyatga ega.

Multimedia  tasvirli ma'lumotlar bilan ishlashga qodir bo'lgan vosita hisoblanadi. "Multimedia so'zi lotincha "media so'zidan olingan bo'lib, "ma'lumot tashuvchi vosita degan ma'noni anglatadi. Multimediali kompyuterlar so'z, musiqa, tasvir va boshqa ma'lumotlarni, videoma'lumotlarni qabul qiladi va ular ustida ishlaydi. Ayniqsa, elektron qo’llanmaning multimedia muhutida ma'lumotlarda harakatli, rangli, ovozli tasvirlar yaratish qulay va matnli masalalarni yechilishini namoyish qila olish mumkin. Tabiiy va aniq fanlar tajribalarni namoyish qilishda kompyuter, video, video pleyer, raqamli video kamera, video proyektor, ovoz chiqarish qurilmasi, video ekran va mikrofondan foydalaniladi.

 

Ma’lumki, umumiy oэrta taэlim maktablarida aniq va tabiiy fanlarni o’qitishda ko’rgazmalilik muhimdir. Ayniqsa, kimyo fanida tajribalar xavfliroq bo’lsa-da, uni multimedia orqali ko’rsatish ham xavfsiz, xam qulaydir. Shuningdek, boshqa kimyoviy jarayonlarni va ko’plab fizikaviy masalalarning yechilish jarayonini ko’rsatib berish, o’quvchilar tasavvurini kengaytiradi. Fizikaviy masalalarda fotoeffekt hodisasini, suvning qaynash jarayonini va shunga o’xshash ko'plab hodisalarni dasturlash orqali ko’rsatib berish mumkin. Matematika fanlarida ham matnli masalalar ko’plab uchraydi. Animatsiyalar orqali matnda keltirilgan tushinchalar obrazli namoyon bo’ladi. Berilganlar ifodalanadi, shartning qo’yilishi orqali matematik model tuziladi. Bu jarayonlar ekranda avtomatik ravishda namoyon bo’lib boradi. Matnda keltirilgan masalaning qo’yilishi bilan bog’liq holda harakatlar paydo bo’ladi va yechim topiladi.

Ta’limizimida Elektron resurslarning qo’lanilish yo’alishlaridan biri yuqori darajadagi samarali va sifatli multimediali elektron darslik va qo’lanmalardan foydalanish ta’lim samaradorligini oshiradi. Elektron resurslarning qo’llanilish soxasi keng bo’lib, mustaqil ta’lim olish imkonyatlarini ham beradi.

Tabiiy va aniq fanlarni o’qitishda axborot ta’lim resurslardan foydalanish samaradorligi multimedia muhitidan foydalanish o’quvchiga amaliy ishlab (ko’z oldiga keltirib) masalaning yechimini topishga yordam beradi. Ma’lumki, ko’z bilan ko’rish eshitishdan ko’ra o’quvchi xotirasida yaxshi saqlanadi. Shuningdek, multimedia orqali bir marta ko’rsatilib, o’tilgan taqdimot va slaydlarni qayta ko’rib chiqish mumkin. Bu esa matnli masalalarning yechish jarayonini va shunga o’xshash tushunchalarning ta’riflanish holatini takroran ko’rish imkoniyatini beradi. O’quvchilarga multimedia vositalari asosida amaliy mashqlar bajarishga shart-sharoit yaratish o’quv materiallarini o’zlashtirish darajasini oshirishga olib keldi.


 


скачать dle 10.5 отдых на озере Яровое

So`ngi yangiliklar"Quvonchimsan, maqsadimsan qishgi ta'tilim !"

"Quvonchimsan, maqsadimsan qishgi ta'tilim !"


Yil o'qituvchisi g'oliblari aniqlandi

3-5 may kunlari Buxoro shahrida "Yilning eng yaxshi-fan o'qituvchisi" ko'rik tanlovi viloyat bosqichi bo'lib o'tdi.


"Хайр мактаб-салом коллеж"

25.05.2017 йил мактаб-интернатда "Хайр-мактаб-салом коллеж" тадбири бўлиб ўтди.

Kun xikmati

"Har kuni bugun mening oxirgi kunim deya yasha" - Stiv Jobs

YANGILIK VA E'LONLAR

Maktab hayotidagi so'nggi yangilik va e'lonlar, aktual ma'lumotlar bo'limi.

O`QUVCHILARGA

Chuqur bilim olishda lozim materiallar va ishlanmalar jamlanmasi.

O`QITUVCHILARGA

O'quvchi tarbiyasi va bilim olishiga doir kompleks ma'lumotlar bazasi.

ELEKTRON KUTUBXONA

Milliy ta'lim kitoblari bazasi, o'quv materiallari, ishlanmalar, taqdimotlar, hujjatlar arxivi.

Faol o'quvchilarBitiruv imtihon savollari 2017

Siz topshirgan qon kimningdir hayotini saqlab qoladi! Hurmatli professor-o‘qituvchilar va talabalar! TATUda joriy

Foydali web saytlar